Nieuwe informatieavonden Zuidwest 380kV oost

Delen via:   
20 / 11 / 2014

Uitnodiging Informatiebijeenkomsten hoogspanningsverbinding Roosendaal-Tilburg

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) organiseert samen met landelijk netbeheerder TenneT een vijftal informatiebijeenkomsten over een routewijziging van de hoogspanningsverbinding tussen Roosendaal-Borchwerf en Tilburg. Om u te informeren over deze routewijziging wordt u van harte uitgenodigd op één van onderstaande avonden:
 

 • Woensdag 26 november:
  Sporthal Oosterheide, L. Napoleonlaan 111 te Oosterhout
 • Donderdag 27 november:
  Sporthal Oosterheide, L. Napoleonlaan 111 te Oosterhout
 • Woensdag 3 december:
  Fidei Et Arti, Pastoor Hellemonsstraat 1 te Oudenbosch
 • Maandag 8 december:
  De Borgh, IJshof 1 te Zevenbergen
 • Maandag 15 december:
  Lot 66, Mijkenbroek 27 te Breda

Op deze avonden staan verschillende informatiestands en zijn medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van TenneT aanwezig om uw vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan.

De bijeenkomsten in Zevenbergen, Oudenbosch en Breda starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.

De bijeenkomsten in Oosterhout bestaan uit twee delen. U kunt langs komen van 19.00 tot 20.15 uur of van 20.30 tot 21.45 uur. U kunt op elk gewenst moment binnen lopen. Op elke bijeenkomst is ruimte voor maximaal 200 tot 300 bezoekers. Bij een (te) hoge opkomst kan aan u gevraagd worden even te wachten of naar de tweede bijeenkomst op dezelfde avond te komen.  

Nieuw route tussen Roosendaal en Tilburg

De route van de voorgenomen 380kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg wordt tussen Roosendaal en Tilburg gewijzigd wegens nieuwe technische eisen die in mei dit jaar bekend zijn geworden. Daaruit blijkt dat als er twee 380kV verbindingen in één hoogspanningslijn worden aangelegd, dit leidt tot technische risico’s. De komende tijd zal in samenwerking met onder andere de gemeenten de route verder worden uitgewerkt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.