Minister maakt voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

Delen via:   
07 / 07 / 2017

Het voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV Oost

Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting ‘s-Gravenmoer en via Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder bij Tilburg. Vanwege verschillende knelpunten bij Woensdrecht (Natura 2000, nabijheid buisleidingenstraat en effecten op het landschap) gaat het tracé circa zeven kilometer ondergronds.

Het gelopen proces

In 2015 heeft de regio de gelegenheid gekregen om alternatieven voor de nieuwe 380 kV-verbinding aan te dragen. TenneT heeft deze alternatieven vervolgens in samenwerking met de indieners verder uitgewerkt. Dit proces heeft geleid tot vier tracés (rood, geel, blauw en paars) met verschillende varianten die door TenneT zijn onderzocht op effecten op milieu, kosten en nettechniek. Deze effecten zijn vastgelegd in de zogenaamde Integrale Effectenanalyse. Op 1 juni hebben de samenwerkende overheden van West- en Midden-Brabant hun advies uit gebracht, waarin zij unaniem pleiten voor een tracé in het noorden van het zoekgebied.

Toelichting voorgenomen tracé

Het voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap. Het bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380 kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft. Het voorgenomen tracé scoort ten opzichte van sommige andere tracés minder goed op (nieuwe) gevoelige bestemmingen (woningen, scholen en crèches binnen de magneetveldzone van de nieuwe verbinding). Maar het scoort wel goed op vrij te spelen (bestaande) gevoelige bestemmingen omdat een bestaande 150 kV-verbinding wordt afgebroken. Qua kosten en effecten op natuur scoort dit tracé gemiddeld ten opzichte van de andere tracés.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.