MER beoordelingskader beschikbaar

Delen via:   
03 / 01 / 2017

Het 'MER-beoordelingskader bovengrondse en gedeeltelijk ondergrondse hoogspanningsverbindingen, 23 december 2016' is opgesteld om de alternatieven en varianten op een goede wijze te kunnen beoordelen ten opzichte van de referentiesituatie en om de alternatieven met eventuele varianten onderling evenwichtig met elkaar te kunnen vergelijken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.