Kunstburcht voor dassen bij 380 kV hoogspanningsstation Tilburg

Delen via:   
06 / 02 / 2023

Voorbereidende werkzaamheden om het 380 kV hoogspanningsstation aan het Loonse Spinderpad te kunnen bouwen, zijn inmiddels gestart. Om de daar levende dieren een veilige plek te bieden neemt TenneT veel maatregelen. Zo is in de bossen rond het te bouwen hoogspanningsstation een kunstburcht voor dassen geplaatst. Daarmee biedt TenneT de beschermde diersoort een alternatieve woonplek voor de natuurlijke burcht die dicht op de grens van het te bouwen hoogspanningsstation ligt. Ook bouwt TenneT vluchtlocaties voor marterachtigen (denk aan wezels, marters) en plaatst TenneT kasten voor vleermuizen. Daarover leest u in de aankomende weken in andere artikelen meer.

In de bossen van Tilburg-Noord werd druk ‘gepuzzeld’ met hardhouten kisten, gresbuizen en hulpstukken. Ze vormen de basis voor de kunstburcht voor dassen. “Na een paar weken voorbereiding hebben we op de eerste dag de teelaarde opzijgeschoven en geel zand aangebracht”, vertelt projectleider Vincent de Lange van Sweco. “Vervolgens zijn de kamers, buizen en hulpstukken met elkaar verbonden tot een soort mozaïek en is het gangstelsel bedekt door een anderhalve meter dikke laag grond. Tot slot is de bult teelaarde daar weer terug op aangebracht. Al met al geen ingewikkelde klus maar wel bijzonder om mee te maken.”

Iets te kiezen

Tien buizen en vijf kamers, klaar voor gebruik, moeten de dassen verleiden om hun aanwezigheid hier voort te zetten als de overlast van bouwwerkzaamheden hen te gortig wordt. Het gaat om een vrijwillige verhuizing, weet Bert Hesse van stichting Das&Boom. Die organisatie onderzocht in opdracht van TenneT hoe de aanwezige dassen in het gebied het best beschermd kunnen worden. “Door nu al een kunstburcht in hun territorium te realiseren, kunnen de dassen die ontdekken voordat er sprake is van verstorende werkzaamheden. Zo hebben ze straks de mogelijkheid om zelf voor dit kant-en-klare alternatief te kiezen.”

Veilig gevoel

De kunstburcht is een beproefd concept dat al op meerdere locaties in Nederland is gerealiseerd. Ondanks zijn compacte vorm voldoet het aan de eisen die dassen aan hun woonplek stellen. Het moet er niet te warm of te koud zijn en veilig aanvoelen. “Daarom worden de kamers bedekt met anderhalve meter grond en zorgen we dat de toegangsbuizen in dezelfde richting liggen”, aldus Bert Hesse. “We voorkomen daarmee tocht en creëren een veilig gevoel.”

Gebruik monitoren?

Alle inspanningen ten spijt is het geen garantie dat de dassen de kunstburcht daadwerkelijk gaan bewonen. Toch is er niet voor gekozen om de dassen actief te verplaatsen. Dat komt omdat hun leefgebied grotendeels intact blijft, weet Bert Hesse. “De kunstburcht bevindt zich op een rustige plek. Gezien de bouwwerkzaamheden is het aannemelijk dat de dassen hun oorspronkelijke burcht willen verlaten. Dat hebben we met de kunstburcht mogelijk gemaakt.”

Om te voorkomen dat de dassen de N261 oversteken, plaatst TenneT ook dassenschermen langs de weg.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.