Keuze minister volgende week bekend

Delen via:   
17 / 09 / 2019

De minister zal volgende week zijn reactie op het advies van de Samenwerkende Overheden (SO) geven over de uitwerkingsgebieden van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Aansluitend ontvangen direct betrokkenen in de omgeving een brief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over deze keuze. Begin november worden informatieavonden georganiseerd om de keuze en het vervolgproces toe te lichten. De exacte data en locaties van deze avonden staan in de brief. Alle informatie komt ook volgende week op deze website te staan.

Achtergrond
In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé voor de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gekozen. Het voorgenomen tracé was op dat moment nog niet zo ver uitgewerkt dat het in een Rijksinpassingsplan kon worden opgenomen. Daarom is het tracé met betrokken omgeving verder uitgewerkt. Dit heeft in 11 uitwerkingsgebieden geleid tot een aantal tracévarianten. De effecten van deze tracévarianten zijn in beeld gebracht in projectboek 3.

De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Hij heeft de betrokken Samenwerkende Overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies gevraagd. Het advies van de samenwerkende overheden leest u in deze brief. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.