Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group voert veld- en bodemonderzoek uit in Waalwijk

Delen via:   
10 / 09 / 2021

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is deze maand in opdracht van netbeheerder TenneT in de gemeente Waalwijk gestart met veld- en bodemonderzoeken voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland (Zeeland) naar Tilburg (Noord-Brabant), de zogenaamde Zuid-West 380kV Oost verbinding.

Het ingenieurs- en adviesbureau onderzoekt in de aankomende maanden namens TenneT de percelen onder de toekomstige hoogspanningsverbinding op onder meer de draagkracht van de bodem, archeologische waarden, ontplofbare oorlogsresten, bodemvervuiling en cultuurtechnische bodemgesteldheid. De bevindingen uit deze onderzoeken spelen een belangrijke rol bij het maken van ontwerpkeuzes van de hoogspanningsmasten, de kabels, de werkwegen en werkterreinen.

Over de Zuid-West 380kV Oost verbinding
Deze hoogspanningsverbinding is nodig om een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg biedt onvoldoende aansluitcapaciteit voor de opwek van windenergie op zee en op land. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding is daarom nodig. TenneT heeft een wettelijke taak om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten en werkt daarom samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Via die nieuwe hoogspanningsverbinding wordt de stroom die op zee geproduceerd wordt vanuit Zeeland aangesloten op het landelijke netwerk. Met de komst van deze verbinding wordt Zeeland op twee manieren verbonden met het landelijke 380 kV-net. Daarmee krijgen Zeeland en Brabant een betrouwbaarder hoogspanningsnet.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.