Informatieavonden Zuid-West 380 kV Oost goed bezocht

Delen via:   
20 / 07 / 2016

Met het uitbrengen van zogenaamde ‘Tracédocument’ is het tijd om iedereen verder te informeren over de vier tracéalternatieven die nu voor Zuid-West 380 kV Oost bekend zijn. Hiervoor heeft TenneT in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken eind juni/begin juli vijf informatieavonden georganiseerd. In totaal kwamen er zo’n 850 mensen af op de avonden. 

Uitgemaakte zaak? “Dat is absoluut niet zo”, begint William Hartman, projectleider Zuid-West 380 Oost. “We proberen mensen in te laten zien dat ook wij op dit moment geen idee hebben welk tracé het wordt. We gaan met alle vier de alternatieven het MER-proces in, en geen enkel alternatief maakt op dit moment meer kans dan de andere.”

Infomarkt

Tijdens de informatiemarkt zijn alle punten, zoals de verschillende  tracés, de nut en  noodzaak, landschappelijke inpassing en  elektromagnetische velden, uitgebreid aan bod gekomen. Bezoekers konden voor elk onderwerp langs een informatiezuil lopen om daar vragen te stellen en met experts in gesprek te gaan. Ook  waren er inzichtelijke animaties van de verschillende tracés. “De sfeer was eigenlijk op alle avonden vergelijkbaar”, vervolgt William. “Er ontstond interactie tussen de bezoekers, pers en de experts. Mensen waren geïnteresseerd en kwamen ook met kritische vragen.

“Zeker met de lange radiostilte in het achterhoofd zijn deze avonden weer een goed begin om de dialoog met alle belanghebbenden aan te gaan. We zijn er nog lang niet dus het bouwen aan een goede relatie is erg belangrijk”, besluit William.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.