Fouten in adressering brieven over tracéwijziging

Delen via:   
29 / 08 / 2014

Afgelopen woensdag hebben ruim 700 bewoners/grondeigenaren in de omgeving van het nieuwe tracé van Zuid-West 380 kV Oost een brief gekregen om hen te informeren over de nieuwe situatie.

Voor deze brieven hebben wij gebruik gemaakt van adreslijsten van het Kadaster. Helaas is gebleken dat deze adressenlijst soms ook namen bevat van personen die zijn overleden. Dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk voor de ontvanger. Daarnaast zit er een aantal dubbelingen en aanheffouten in. Wij bieden onze excuses aan voor eventuele foutieve adressering en doen ons best om tot een up-to-date adressenlijst te komen zodat bij een volgende mailing deze zo correct mogelijk is. Wij hechten er groot belang aan om u zorgvuldig te informeren en een juiste adressering is daarvan een onderdeel.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.