Film voorgenomen tracé Rilland-Tilburg

Delen via:   
06 / 09 / 2017

Afgelopen twee jaar heeft TenneT samen met de regio gewerkt aan het ontwikkelen van tracéalternatieven voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV van Rilland naar Tilburg. Uiteindelijk zijn vier tracés uitgewerkt voor deze hoogspanningsverbinding (de alternatieven rood, geel, blauw en paars) met diverse varianten. Vervolgens zijn door TenneT de effecten van de verschillende alternatieven en varianten op het milieu beschreven en zijn aspecten in beeld gebracht zoals kosten en nettechniek.

De minister van Economische Zaken heeft vervolgens advies gevraagd aan de samenwerkende overheden in de regio over de keuze van het meest gewenste tracé voor de hoogspanningsverbinding. Op 1 juni 2017 heeft de minister dit advies in ontvangst genomen.
Mede op basis van de analyses van TenneT en het advies van de samenwerkende overheden is de minister tot het voorgenomen tracé gekomen. Dit tracé is in onderstaande film in beeld gebracht.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.