Extra informatieavond over hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV (Rilland – Roosendaal-Borchwerf) op 15 januari 2015

Delen via:   
20 / 12 / 2014

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) organiseert samen met landelijk netbeheerder TenneT een extra informatiebijeenkomst over een routewijziging van de hoogspanningsverbinding tussen Roosendaal-Borchwerf en Tilburg.

Deze avond is speciaal bedoeld voor de mensen tussen Rilland en Roosendaal-Borchwerf. Bij dit deel van het tracé is geen sprake van een tracéwijziging.
Toch kunnen wij ons voorstellen dat betrokkenen vragen hebben over bijvoorbeeld de procedure en het tijdpad.
Daarom bent u van harte uitgenodigd op de extra informatieavond:
 

Donderdag 15 januari

Partycentrum Rozenoord, Beukenlaan 14 te Bergen op Zoom
De bijeenkomst start om 19:00 en duurt tot 21:00.
 
Op deze avond staan verschillende informatiestands en zijn medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van TenneT aanwezig om uw vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan.
De avond heeft het karakter van een inloopavond. Er zal geen plenair deel zijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.