Definitief inpassingsplan 380 kV Hoogspanningsstation Tilburg ter inzage

Delen via:   
04 / 11 / 2022

Van vrijdag 4 november 2022 tot en met vrijdag 16 december 2022 liggen het definitief-inpassingsplan, het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van antwoord voor het 380 kV-Hoogspanningsstation Tilburg ter inzage.

De documenten met informatie over de besluiten zijn online te bekijken. Op papier kunnen deze worden ingezien op Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 te Tilburg, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Hoogspanningsstation Tilburg

Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is nodig om knelpunten in de energielevering voor de regio Tilburg te voorkomen. Ook wordt met dit station de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost) op de landelijke ring aangesloten.

De procedure

Op de besluitvorming over hoogspanningsstation Tilburg is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat in een rijksinpassingsplan (een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan) de locatie van hoogspanningsstation Tilburg wordt vastgelegd. De minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Het inpassingsplan en andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister voor Klimaat en Energie coördineert deze procedure.

Betrokkenen kunnen in beroep gaan als de besluiten tegen hun belangen ingaan of als men heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten. Dat kan, bijvoorbeeld, via de website van de Raad van State.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.