Advies samenwerkende overheden aan de minister

Delen via:   
06 / 06 / 2019

In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé voor de nieuwe 380 kV-verbindng tussen Rilland en Tilburg gekozen. Het voorgenomen tracé was op dat moment nog niet zo ver uitgewerkt dat het in een Rijksinpassingsplan kon worden opgenomen. Daarom is het tracé met betrokken omgeving verder uitgewerkt. Dit heeft in 11 uitwerkingsgebieden geleid tot een aantal tracévarianten. De effecten van deze tracévarianten zijn in beeld gebracht in projectboek 3.

De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Hij heeft de betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies gevraagd. Het advies van de samenwerkende overheden leest u in deze brief. Op basis van dit advies maakt de minister naar verwachting  in de zomer van 2019 een keuze. Wij brengen u hiervan uiteraard op de hoogte.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.