Aanpassing tracé Zuid-West 380 kV

Delen via:   
27 / 08 / 2014

Het tracé voor de geplande hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg wordt tussen Roosendaal en Tilburg gewijzigd. Aanleiding hiervoor zijn strengere eisen met betrekking tot leveringszekerheid die onlangs zijn vastgesteld.

In maart 2011 hebben de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) een keuze gemaakt voor het voorgenomen tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Sinds dat moment is dat voorgenomen tracé uitgewerkt op mastniveau.

Geen dubbele 380 kV op landelijke ring

Bij het voorgenomen tracé uit 2011 zijn er op bepaalde plaatsen masten waarin twee 380 kV verbindingen zouden worden gehangen. Nieuw onderzoek naar de kwaliteitsnormen voor het hoogspanningsnet heeft onder meer uitgewezen dat het toepassen van twee 380 kV verbindingen in één mast in de veel gevallen leidt tot grote (net) technische risico’s. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft TenneT nieuwe eisen  gesteld om de leveringszekerheid voor het landelijke hoogspanningsnet te verbeteren. Dit houdt in dat de toepassing van een dubbele 380 kV verbinding in de landelijke ring of bij verbindingen met het buitenland (interconnectie) zeer onwenselijk is. Hiervan is sprake bij het oorspronkelijk voorgestelde tracé (2011) via Geertruidenberg.

Nieuw zuidelijk tracé

Naar aanleiding van deze nieuwe inzichten hebben de Ministers van EZ en IenM vastgesteld dat het voorgenomen tracé moet wijzigen. Een aanpassing van het voorgenomen tracé zou namelijk leiden tot een grote hoeveelheid gevoelige bestemmingen. In plaats van een noordelijk tracé (Roosendaal-Borchwerf via Geertruidenberg naar Tilburg) wordt daarom een zuidelijk tracé (Roosendaal-Borchwerf via Breda naar Tilburg) ontworpen. Het tracé van Rilland naar Roosendaal blijft zoals gepland. (zie bijgevoegde kaart).

Persoonlijk contact

Wij zijn ons ervan bewust dat deze verandering grote gevolgen heeft voor de verschillende belanghebbenden in de regio. Voor een grote groep betekent dit dat de geplande hoogspanningsverbinding niet meer bij hen in de buurt komt te staan terwijl ze daar de afgelopen jaren wel vanuit zijn gegaan. Aan de andere kant is er nu een nieuwe groep belanghebbenden die nu geconfronteerd worden met een nieuwe hoogspanningsverbinding in hun omgeving. Iedereen die te maken heeft met deze wijziging wordt hierover persoonlijk geïnformeerd. Vandaag ontvangt deze nieuwe groep belanghebbenden een brief en alle gevoelige bestemmingen (bewoners die in aanmerking zouden komen voor een uitkoopregeling en de nieuwe groep die hiervoor in aanmerking komt) worden daarnaast gebeld. Eind september/begin worden oktober er in de regio diverse informatieavonden georganiseerd om de wijzigingen en gevolgen hiervan toe te lichten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.