Wat is de planning?
Delen via:   

Op basis van de verschillende onderzoeken, zienswijzen en gesprekken met belanghebbenden werken de ministers aan een ontwerp Inpassingsplan waarin de uiteindelijke tracékeuze staat. Die tracékeuze is de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen.

De definitieve besluiten en het definitieve inpassingsplan zijn op 2 december 2016 gepubliceerd en lagen tot 13 januari 2017 ter inzage bij de gemeente Kapelle en online via bureau Energieprojecten. Naar aanleiding hiervan zijn 37 beroepen op het inpassingsplan ingediend. De reactie van de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu op deze beroepen ligt bij de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer de zitting van de Raad van State zal plaatsvinden. Naar alle waarschijnlijkheid starten de bouwwerkzaamheden begin 2018.