Veiligheidscampagne 'Ben je in beeld?'
Delen via:   

15 / 08 / 2018

Voor de aanleg van het werkeiland in de Oosterschelde rijden de komende weken vrachtwagens af en aan tussen Rilland en Krabbendijke (via Kruiningen). Naast veiligheidsinstructies, duidelijke bebording en verkeersregelaars, zijn TenneT en aannemerscombinatie Heijmans Europoles de verkeersveiligheidscampagne ‘Ben je in beeld?’ gestart om weggebruikers bewust te maken van het bouwverkeer en waarmee ze rekening moeten houden.

Zowel voor TenneT als Heijmans Europoles staat veiligheid altijd op nummer één! En veiligheid gaat verder dan het dragen van een bouwhelm en het afschermen van mogelijk gevaarlijke plekken. De verkeersveiligheidscampagne 'Ben je in beeld?' is er vooral op gericht verkeersdeelnemers te wijzen op het feit dat ze niet altijd zichtbaar zijn voor vrachtwagens. We vertellen fietsers en bromfietsers alert te zijn in de buurt van bouwverkeer. Vrachtauto's hebben namelijk dode hoeken. Dus zorg voor oogcontact. Als jij de chauffeur ziet, ziet hij jou ook. Loop of fiets nooit vlak voor of vlak achter een vrachtauto langs. En ga nooit met de fiets naast een vrachtauto staan, maar blijf er ruim achter.

Verschillende acties
TenneT deelt woensdag 22 augustus, in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar, fietslampjes uit aan (brom)fietsers langs het fietspad bij de Koksedijk in Krabbendijke. Op plaatsen waar veel jeugd en senioren komen worden posters opgehangen. Ook verspreiden we onze boodschap via (digitale) nieuwsbrieven en de (social) media. Op verschillende basisscholen in de nabije omgeving gaan we voorlichting geven over de dode hoek.

Bouwverkeer
Aannemer Heijmans Europoles legt op dit moment een werkeiland aan in de Oosterschelde bij Krabbendijke. Om te kunnen bouwen is veel materiaal nodig. Zo moeten zand en andere bouwwegmaterialen in grote hoeveelheden worden aangevoerd. Dat betekent dat er volop bouwverkeer over de openbare weg rijdt. Lees hier meer over de werkzaamheden en de transportroute.